PRIVACY POLICY

Via onze Privacy Policy informeren wij je hoe Van Vliet Verkeersopleidingen omgaat met je persoonsgegevens. Hierbij respecteert Van Vliet Verkeersopleidingen je privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

Privacyverklaring

Van Vliet Verkeersopleidingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Vliet Verkeersopleidingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Vliet Verkeersopleidingen verstrekt. Van Vliet Verkeersopleidingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam – Adres – E-mailadres – Telefoonnummer – Geboortedatum – BSN (indien van toepassing) – agenda – voorderingen – foto via RijbewijsApp – betalingen – resultaten toets of examen.

Waarom Van Vliet Verkeersopleidingen gegevens nodig heeft

Van Vliet Verkeersopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Vliet Verkeersopleidingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Van Vliet Verkeersopleidingen gegevens bewaart

Van Vliet Verkeersopleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig voor de dienstverlening bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Van Vliet Verkeersopleidingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen die wordt afgenomen door het examenbureau ( bijvoorbeeld het CBR).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanvlietverkeersopleidingen.nl t.a.v. M. van Vliet.

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. Van VlietVerkeersopleidingen streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 3 werkdagen, op uw verzoek te reageren.

Beveiligen

Van Vliet verkeersopleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van een verwerkingsregister. De website van Van vliet Verkeersopleidingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van vliet Verkeersopleidingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Vliet Verkeersopleidingen. Van Vliet Verkeersopleidingen is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06-27843356

E-mailadres: info@vanvlietverkeersopledingen.nl

Geen overeenstemming omtrent de privacyverklaring? Via deze pagina kan bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een tip worden gegeven.