Als u beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wilt worden, moet u de code95 basiskwalificatie halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, laat u de code 95 op uw rijbewijs bijschrijven; dat is 5 jaar geldig. U verlengt de code 95 door nascholing te volgen.

Om basiskwalificatie code95 te behalen moet u eerst het rijbewijs traject doorlopen. Na het behalen van RV1 en V2C moet u het theoretische gedeelte voor code95 behalen.

Dit is een theorie examen bestaande uit drie casus. Aan de hand van die casus worden er in totaal 45 vragen gesteld, 15 per case. Van de 45 vragen moet u 35 vragen juist beantwoorden om te kunnen slagen.

Daarnaast moet er een praktische toets worden behaald en oefeningen met het desbetreffende voertuig op een besloten terrein.

De praktische toets bestaat uit een aantal scenario’s die op 1 dag worden uitgelegd en getoetst.

De besloten terrein oefeningen worden ook op 1 dag geoefend en getoetst. bij beide toetsen kan er een controle worden uitgevoerd door het CCV/CBR.