Van Vliet Verkeersopleidingen is gespecialiseerd in het geven van rijles aan mensen met Autisme.

Het verschilt per persoon of je met autisme gemakkelijk je rijbewijs haalt of niet. Sommige mensen ondervinden geen enkele hinder van hun aandoening in het verkeer. Maar er zijn ook personen waarbij de stoornis zodanig is dat het CBR geen verklaring van geschiktheid geeft. Krijg je wel een verklaring van geschiktheid, dan kun je rijles nemen bij een instructeur die precies weet hoe iemand met bijvoorbeeld een autistische stoornis leert. Er bestaan verschillende specialisten op dat vlak. Zij kunnen jou goed begeleiden.

Van Vliet Verkeersopleidingen kan de rijopleiding verzorgen als je graag het rijbewijs wilt halen. We hebben extra trainingen gevolgd en die blijven we elk jaar volgen om mensen met Autisme of AD(H)D optimaal te kunnen begeleiden en op te leiden tot veilige bestuurders. We zijn daarvoor erkend door Autisme en AD(H)D Spectrum Nederland.

Autisme Spectrum Stoornissen

Mensen met Autisme leren en denken anders dan mensen zonder Autisme. Zij zijn niet minder slim of waardevol dan wie dan ook. Maar door hun andere manier van informatie verwerken, is het voor hen wel eens moeilijk in onze chaotische wereld het overzicht te behouden. Met een beetje kennis van wat Autisme nu precies is, kunnen mensen zonder Autisme een belangrijke bijdrage leveren in het leven van personen met Autisme. Zij ploeteren hun hele leven immers al onvermoeibaar om grip te krijgen op de "normale"wereld; wat geweldig als er dan ook mensen zijn die zich de moeite getroosten zich eventjes te verdiepen in een leven met Autisme.

Om Autisme te begrijpen is het van belang om de manier van denken te begrijpen: hoe verwerkt een persoon met Autisme de informatie die op hem af komt, hoe ziet, begrijpt en ervaart hij de wereld? Het gedrag van zo iemand zou je de buitenkant van Autisme kunnen noemen (Vermeulen, Degrieck, 2006). Het gaat dan om de zichtbare en merkbare aspecten van Autisme. Denk bijvoorbeeld aan zijn reacties op veranderingen, woede-aanvallen, de chaos in zijn agenda. Net zoals bij kinderen zonder Autisme komt ook het gedrag van iemand met Autisme niet zomaar uit de lucht vallen. Onze reacties op een situatie worden altijd bepaald door onze beleving van de situatie, en niet door de situatie zelf. Oftewel: je reactie of gedrag is altijd het gevolg van je gedachten over een bepaalde situatie. Om die reden rent de ene persoon weg bij het zien van een hond...

situatie: ik zie een hond

gedachte: ik vind honden eng

gevolg: wegrennen

en stapt een ander juist op de hond af om hem te aaien....

situatie: ik zie een hond

gedachte: in vind honden lief

gevolg: hond aaien.

Bij mensen met Autisme gaat dat precies hetzelfde maar: - de manier waarop zij waarnemen (zoals bv. het missen van de context) - en het waargenomene verwerken (niet soepel, snel overprikkeld, juist visueel of auditief), verloopt fundamenteel anders dan bij personen zonder Autisme. Met vaak een vreemde reactie of een ander afwijkend gedrag als gevolg. De essentie van Autisme zit dus aan de “binnenkant” en niet aan de “buitenkant”. Wil je mensen met Autisme beter begrijpen , dan is het belangrijk om die “binnenkant” van die personen te leren begrijpen.