Van Vliet Verkeersopleidingen helpt je stap voor stap op weg naar je rijbewijs.

We gebruiken daarvoor een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Deze opleidingsmethodiek heet Rijopleiding In Stappen(RIS) welke is ontwikkeld door het CBR. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Als je graag het rijbewijs wilt halen, willen wij je graag helpen! Om vast te stellen of je de rijschool en vooral de rij-instructeur hebt gevonden waarbij je je prettig voelt kan je meerdere proeflessen bij verschillende rijscholen doen. Bij twijfel adviseren wij om eerst te beginnen met een startpakket van bijvoorbeeld 10 rijles. 

Op de pagina "Tarieven" vind je het tarief voor een pakket van 10 uur rijles.

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap leert rijden. Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Bij de Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als u de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules.

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft u tips ter verbetering. Bovendien kunt u voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

In de RIS krijgt u ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u zich thuis op uw rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

De voordelen van de rijopleiding in stappen op een rijtje: 

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart