Theorieles voor de auto

Bij Van Vliet Verkeersopleidingen kun je terecht voor theorie voor de auto, vrachtauto en bus, maar ook voor nascholing code 95. De theorie is een noodzakelijk onderdeel van de rijopleiding want de verkeersregels zijn de basis voor de praktijk. Om ervoor te zorgen dat je de theorie eigen kan maken, op een manier die bij jou past, kan je kiezen voor individuele les of in een groep. De theorieles, vakdiploma en nascholing kan op elke gewenste locatie worden gegeven.

Nieuwe vragen zijn sinds 2017 ingevoerd.

Sinds 2017 zijn er nieuwe methoden van vragen ingevoerd. Deze nieuwe methoden zijn minder gevoelig voor voorspelbaarheid en er werden zogenoemde sleepvragen ingevoerd, waarbij je de volgorde van voorrang op en bepaalde vraag moet slepen. Ook is een methode ingevoerd waarbij de kandidaat vrij door het examen kan bladeren, zodat de kandidaat een vraag kan “parkeren” om die later alsnog te beantwoorden. Er wordt met nieuwe vraagtype nog beter de kennis van de kandidaat vastgesteld. Dit heeft invloed op de slagingspercentages. De nieuwe manier van vragen zijn een aanvulling op de huidige vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord.
Naast deze vragen zijn er ook aanwijs vragen bij gekomen. Hierbij krijgen ze een beschrijving van een verkeersbord en moet de kandidaat je bijbehorende verkeersbord aanwijzen. En vanaf 1 september 2018 worden deze vragen ook gebruikt voor het vakdiploma vrachtauto en bus chauffeur, onderdeel RV1. In dit examen wordt verkeer en techniek getoetst.