Bij het beantwoorden van de quizvragen worden geen persoonlijke gegevens en geen resultaten opgeslagen. Uw privacy is gewaarborgd, wij volgen de regels van de AVG-wet.

#1 Hoeveel profiel moeten de banden van een personenauto, aanhangwagen, vrachtauto en bus wettelijk minimaal hebben?

#2 Wat is de maximum snelheid voor een personenauto, na het passeren van het bord op de foto?

#3 Wat is de minimale snelheid die een motorvoertuig moet kunnen en mogen rijden na het passeren van dit verkeersbord?

#4 De ruitensproeier vloeistof is op, mag u gaan rijden?

#5 Wat betekent het elektronische bord boven de snelweg?

finish

Results